Zigeuner waarzegkaarten

Het is inmiddels al weer ruim 600 jaar geleden dat speelkaarten hun oorsprong vonden. Deze waren heel eenvoudig getekend op een simpele papiersoort. Natuurlijk bij lange na niet zo mooi en uitgebreid als nu, maar toch, ze waren er al.
Dat was voor die tijd iets geweldigs en reken maar dat velen zich daarmee vermaakten, misschien wel onder het genot van wat gerstenat. Er waren echter ook mensen, die aan deze kaarten een totaal andere betekenis en uitleg gaven. zij gebruikte deze kaarten niet voor vermaak, maar om er heel serieus de toekomst mee te voorspellen.
Dit werd gedurende eeuwen toegestaan. kerken en de overheid hebben het echter ook een lange tijd verboden. Maar ondanks het verbod is het waarzeggen met de kaarten gewoon door gegaan.
tegenwoordig zijn er geen verboden meer. In de 70er jaren kwam er een ommezwaai. De mensen kregen een grotere interesse voor het mystieke. Er kwamen New Age winkels die een groot assortiment aan waarzegkaarten in allerlei uitvoeringen aan het publiek brachten. Nu is natuurlijk de vraag, hoe is dat allemaal zo gekomen?
Aan de ene kant is er altijd al een belangstelling en nieuwsgierigheid geweest voor het onbekende….Veel meer zien we dat kaartleggers(sters) worden geraadpleegd door allerlei mensen die allerlei beslissingen moeten nemen, die voor het dagelijkse leven zo noodzakelijk zijn. Aan de andere kant is er gelukkig nu een ontwikkeling gaande, waar mensen veel meer terug gaan naar hun eigen ik, naar wie ze werkelijk zijn..en wordt er meer geluisterd naar het onderbewuste…
De mensen duizenden jaren geleden waren veel intuïtiever en instinctiever dan nu, en men handelde daar dan ook naar. Deze zigeuner Waarzegkaarten met hun mystieke afbeeldingen kunnen ervoor zorgen dat u weer toegang krijgt tot uw psyche. Dit kan alleen bereikt worden door opgedane ervaring, een hoge vorm van concentratie en  belangstelling naar diegene die u raadpleegt.
Het kaartleggen is om deze reden allang geen spelletje meer. Deze Zigeuner Waarzegkaarten zullen een ieder boeien…..
Wil jij Zigeuner waarzegkaarten kopen ? kijk dan even op deze website (www.newagewinkel.nl/shop)

Wil jij in contact komen met een zigeuner waarzegkaartlegster? kijk dan hieronder voor de beschikbare consulenten

Bel nu om een Helderziende te raadplegen via 0909-0188 en vanuit België belt u 0907-37428